• +420 608 330 123 (zákaznická podpora, 7-15:30)
  • +420 739 054 455 (potisk a výšivka)
  • obchod@dobrytextil.cz

Kategorie


Cena dopravy

Cena dopravy

Tipněte si, kolik triček Zuzka obleče

Soutěžte na našem facebookovém profilu o poukazy na nákup e-shopu DobrýTextil.cz v hodnotě 3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč.

Tipněte si v komentáři pod soutěžním videem, kolik triček Zuzka na sebe obleče.Oblékání triček

Pravidla facebookové soutěže

1. Označte naši facebookovou stránku Dobrý Textil jako "Tohle se mi líbí".

2. Napište do komentáře tip, kolik triček Zuzka obleče.

3. Nejlepší tip vyhraje poukaz na nákup v e-shopu www.dobrytextil.cz v hodnotě 3 000 Kč, druhý nejlepší tip vyhraje poukaz v hodnotě 2 000 Kč a třetí nejlepší tip vyhraje poukaz v hodnotě 1 000 Kč.

4. Pokud se sejde více správných tipů, položíme účastníkům se stejnou odpovědí doplňující otázku: "Kolik vážila všechna trička, které Zuzka oblékla?". Pokud se i v tomto případě sejde více stejných odpovědí, následuje otázka: "Jak dlouho trvalo oblékání všech triček?".

5. Soutěž trvá od zveřejnění dne 4. dubna 2017 do 11. dubna 2017 16.00 hodin.

6. Výherce bude vyhlášen na facebookové stránce Dobrý Textil den po ukončení soutěže.

7. Přečtěte si úplná pravidla soutěže.

ZáložkaÚplná pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.

2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Dual Trade s.r.o., se sídlem Sazovická 455/28 Praha 5, PSČ 15521, IČ: 24790141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 174458 (dále jen "organizátor").

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké a osoby, jež se podílely na tvorbě soutěže či soutěžního videa.

4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

8. Soutěž není žádným způsobem propagována, provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.

2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen "zákon"), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže

1. Soutěž probíhá na Facebookové stránce Dobrý Textil. V soutěžním příspěvku na adrese https://www.facebook.com/dobrytextil/videos/1749014025323489/ je vložené video se soutěžní otázkou. Účastníci se zapojují do soutěže zodpovězením soutěžní otázky v komentáři tohoto příspěvku a současně také označením stránky Dobrý textil pomocí tlačítka "Tohle se mi líbí".

2. Soutěž bude probíhat v období od 4. dubna 2017 do 11. dubna 2017 včetně. Soutěž bude ukončena 11. dubna 2017 ve 16.00 hodin. Odpovědi na základní soutěžní otázku vložené po tomto datu nebudou zahrnuty do soutěže.

3. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vybere organizátor správnou odpověď či odpověď blížící se nejvíce pravdě. Pokud se v okamžiku ukončení soutěže sejde více správných odpovědí, organizátor položí daným účastníkům další doplňující otázku či otázky. Vyhrávají tři soutěžící, kteří i v tomto případě odpoví správně či se jejich odpověď bude nejvíce blížit pravdě. Pokud i na doplňující otázky odpoví více účastníků správně, vyhrává účastník, který jako první odpověděl správně na první soutěžní otázku.

4. V případě, že se sejde více správných odpovědí, v den následující po ukončení položí organizátor těmto účastníkům další doplňující otázku. Od okamžiku položení doplňující otázky bude soutěž prodloužena o 24 hodin, během kterých mají účastníci možnost odpovědět. Po uplynutí 24 hodin od položení doplňující otázky, budou oznámeni výherci. V případě, že účastník doplňující otázku nezodpoví do stanoveného času, je ze soutěže vyloučen.

IV. Výhry, jejich předání a podmínky s tím spojené

1. Výhry v soutěži jsou následující:

1. cenu - elektronický poukaz na nákup zboží v internetovém obchodě www.dobrytextil.cz v hodnotě 3 000 Kč vyhrává účastník, který odpoví správně na základní či doplňující otázky či se jeho odpověď bude blížit nejvíce pravdě.

2. cenu - elektronický poukaz na nákup zboží v internetovém obchodě www.dobrytextil.cz v hodnotě 2 000 Kč vyhrává účastník, jehož odpověď na základní či doplňující otázky se bude jako druhá blížit nejvíce pravdě.

3. cenu - elektronický poukaz na nákup zboží v internetovém obchodě www.dobrytextil.cz v hodnotě 1 000 Kč vyhrává účastník, jehož odpověď na základní či doplňující otázky se bude jako třetí blížit nejvíce pravdě.

2. Platnost poukazu na nákup je do 31. 12. 2017, výhra musí být vybrána a objednána nejpozději do tohoto data.

3. Všichni výherci budou informováni o výhře na facebookových stránkách Dobrý Textil.

4. Výhry budou výhercům předány ve formě elektronického poukazu elektronickou poštou nebo ve formě tištěného poukazu osobně na adrese Krátká 1320, 76861 Bystřice pod Hostýnem.

5. Organizátor si po skončení soutěže vyhrazuje právo na fotografii, na které bude výherce s výherním poukazem nebo s produkty, které si za výherní poukaz objednal na e-shopu www.dobrytextil.cz. Tuto fotografii pořídí výherce sám a zašle soukromou zprávou facebookové stránce Dobrý Textil nebo na e-mail obchod@dobrytextil.cz.

6. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny v netto hodnotě a lze je v plné výši použít pouze na nákup v online obchodě na adrese www.dobrytextil.cz. Výhru lze uplatnit pouze jednorázově na jeden nákup. Pokud není částka výhry plně vyčerpaná během jednoho nákupu, při kterém je použit výherní poukaz, nevyčerpaná peněžní částka výhry propadá.

V. Zveřejnění pravidel

Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v soutěžním příspěvku facebookové stránky Dobrý Textil.cz na adrese: https://www.dobrytextil.cz/soutez-trickaOvěřeno našimi zákazníky

98% zákazníků doporučuje náš obchod.

→ Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz
Jak jsou recenze shromažďovány?

Jelikož tyto montérky máme v práci, takže spokojenost. Kvalita materiálu dobrá.

Ověřený zákazník, 05 .07. 2020
****

spokojena

Ověřený zákazník, 05 .07. 2020
*****

spokojen

Ověřený zákazník, 05 .07. 2020
****